آمار خیره کننده از بهبود وضعیت چک در کشور
تعداد چک های برگشتی در اردیبهشت ۱۴۰۲ با کاهش ۶۰ درصدی نسبت به سه سال پیش مواجه شده است.

تعداد چک برگشتی در اردیبهشت 1402 نسبت به سه سال پیش 60 درصد کاهش داشته و ارزش چک برگشتی هم 50 درصد افت داشته است.

این در حالی است که استفاده از چک در طی این سه سال بیش از 40 درصد رشد داشته و از 6.1 میلیون فقره در فروردین 99 به 8.6 میلیون فقره در اسفند 1401 رسید.

نظرات کاربران

متن نظر شما (اجباری)