نحوه شکل گیری بازار های یزد از زبان دکتر فاطمی
پای صحبت‌های دکتر فاطمی مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری یزد

دکتر فاطمی

نظرات کاربران

متن نظر شما (اجباری)