زمان ثبت نام نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی تمدید شد
طبق آخرین از وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زمان ثبت نام نشان ملی مرغوبیت تا تاریخ 1400/5/20 تمدید شد.

 یکی از افتخارات هر کشور و ملتی، صنایع دستی و بومی آن کشور است. صنایع دستی، مجموعه هنرهای اصیل، بومی و مردمی هر کشور است که ریشه های استوار و عمیقی در اعتقادات آداب، رسوم، عادات، سنن و در مجموع فرهنگ معنوی جامعه دارد و نمایشگر تمدن و فرهنگ اقوام بوده است. میراث های هنری و فرهنگی که در طول قرن ها به آیندگان منتقل می گردد دارای ارزش معنوی زیاد بوده و بر پشتوانه های هنری و فرهنگی گذشتگان بنا شده است.

به این دلیل با هدف :

 1. کمک به ارتقاء و بهبود کیفی محصولات تولیدی
 2. ایجاد رقابت سالم بین صنعتگران و هنرمندان کشور
 3. تسهیل در شناسایی هنرمندان فعال، انتخاب و معرفی آثار برگزیده
 4. ایجاد انگیزه بروز استعدادها ، نوآوری و خلاقیت در تولید صنایع دستی
داوری نشان ملی صنایع دستی توسط وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریانجام میشود.آثار تولیدی هنرمندان صنایع دستی به دبیرخانه ارسالمیشود ومورد ارزیابی قرار میگیردو به آثار برگزیده مهر اصالت ملی اعطا میشود.

شرایط اولیه برای راه یابی آثار به مرحله بالاتر

 1. استفاده از مواد مصرفی مرغوب در تولید
 2. حفظ حقوق مالکیت معنوی در طراحی و تولید
 3. توجه به کیفیت مطلوب اثر در فرآیند تولید و محصول نهایی

  شرایط ورود در داوری مهر اصالت ملی و نحوه ارسال آثار:

 4. شرکت در این برنامه برای تمامی تولید کنندگان انفرادی و کارگاهی صنایع دستی دارای مجوز صنایع دستی و یا فاقد مجوز که تولیدات قابل تکثیر داشته باشند مجاز است.
 5. اخذ تاییدیه فعالیت جهت افراد حقیقی و اخذ مجوز ثبت کارگاه برای اشخاص حقوقی از معاونت صنایع دستی استان الزامی است.
 6. دبیرخانه مهر اصالت ملی، مسئولیت صدمات ناشی از ارسال نامطلوب اثر را نمی پذیرد.
 7. دبیرخانه مهر اصالت ملی اجازه انتشار و چاپ اطلاعات و مدارک محصول پذیرفته شده را خواهد داشت.
 8. مدارک لازم برای راهیابی به برنامه داوری ملی:
  •  تکمیل پرونده و تکمیل فرم تقاضانامه
  • فرم تکمیل شده نظارت از کارگاه تولیدی و تأیید کارشناس و معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
 9. صرفا محصولات تکمیل شده (اثر نهایی) قابل قبول هستند
 10. آثاری در این برنامه داوری خواهند شد که به صورت انبوه و نیمه انبوه تولید شوند
 11. هر هنرمند صرفا مجاز به ارائه ۲ اثر در برنامه مهر اصالت ملی در سال ۱۴۰۰ می باشد
 12. در مورد هنرمندان متقاضیان شرکت در این برنامه که به صورت گروهی به امر تولیدی صنایع دستی اشتغال دارند، تعداد افراد گروه نباید بیش از ۳ نفر باشد . بدیهی است در صورت اخذ مهر اصالت ملی، گواهی به صورت مشترک برای گروه صادر خواهد شد.
 13. چنانچه واحدهای کارگاهی دارای پروانه تولید در این برنامه شرکت کرده و موفق به اخذ گواهی شوند گواهی صرفا به اثر انتخابی آن کارگاه تولیدی تعلق خواهد گرفت و گواهی به نام شخص یا اشخاص شاغل در آن کارگاه صادر نخواهد شد.
 14. مدت اعتبارات گواهی مهر اصالت ملی نامحدود است ( خاطر نشان می نماید این اعتبار صرفا مخصوص اثر می باشد نه تولید کننده اثر)
 15. عکس با کیفیت و با وضوح بالا با پس زمینه سفید و یا مشکی از اثر به صورت فایل پیوست پرونده به نماینده دبیر خانه در استان تحویل داده شود.
 16. ارائه فیلم کوتاه از پروسه تولید اثر الزامی میباشد.

تبصره۱: داوری سازهای سنتی در برنامه جداگانه که متعاقبا اعلام می گردد صورت می پذیرد.

تبصره ۲: آثار ارسال شده فاقد تقاضا نامه کامل تایپ شده، امضاء و فرم نظارت از کارگاه، به هیچ عنوان در برنامه شرکت داده نخواهند شد.

نحوه انتخاب آثار نشان ملی صنایع دستی سال 1400:

پذیرش و انتخاب آثار در دو مرحله انجام می پذیرد.

مرحله اول: بنا به تصمیم شورای سیاست گذاری برنامه در مرحله نخست، داوری به صورت استانی برگزار خواهد شد.

مرحله دوم : آثاری به داوری نهایی راه پیدا می کنند که امتیاز استانی را کسب کرده باشند.

نظرات کاربران

متن نظر شما (اجباری)