روز حمایت از صنایع کوچک  گرامی باد
21مردادماه روز حمایت از صنایع کوچک نامگذاری گردیده است

در معرفی صنایع کوچک میتوان گفت: (( صنایع کوچک و متوسط یا بهتربگویم، کسب و کارهای کوچک و متوسط، بدنه اصلی اقتصاد و صنعت هر کشوری را تشکیل می دهند. در اکثر کشورهای جهان، توسعه صنایع کوچک و متوسط بخشی از سیاست های اولویت دار دولت ها به شمار می رود و رویکرد ویژه ای به منظور حمایت از ایجاد، رشد و بقاء اینگونه واحدها اتخاذ می شود. هر چند بحث صنايع كوچك و متوسط پس از جنگ جهانی دوم در جهان مورد توجه قرار گرفت، ولی در کشور ما همچنان این بخش مهم از اقتصاد از ضعف و کمبودهای زیادی در حوزه های سیاستگذاری و اجرایی رنج می برد و به اهمیت و جایگاه این بخش آنچنان که باید پرداخته نشده است و این در شرایطی است که بیش از ۹۰ درصد بنگاه های اقتصادی کشور را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می دهند. بدیهی است هرگونه برنامه ریزی برای توسعه پایدار صنعتی و اقتصادی کشور، اشتغال زایی، توسعه صادرات غیرنفتی و نوآوری بدون حمایت و پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط میسر نخواهد شد. اعتقاد راسخ بر این عقیده دارم که وجود طیف متنوعی از صنایع کوچک و متوسط توانمند و چابک، می تواندایمنی اقتصاد کشور را در مقابل تکانه ها و هجمه های رقبا افزایش دهد. لازمه ی این امر، عزم راسخ حاکمیت برای سیاستگذاری وطراحی برنامه های ویژه برای توسعه و تقویت این بنگاه هاست. اغلب کشورهایی که در این زمینه تجربیات موفقی دارند، وزارت خانه، قانون، مشوق و نهادهای تخصصی برای بنگاه های کوچک و متوسط خود ایجاد کرده اند و توسعه این بخش از اقتصاد کشورشان به دغدغه اصلی حاکمیت بدل شده است))  دکتر محمد دهقان

نظرات کاربران

متن نظر شما (اجباری)