عنوان قیمت زنده تغییر زمان
سکه
13,899,000
400 تومان (0.03 ٪)
شنبه 4 تیر 16:04
نیم سکه
8,300,000
24,000 تومان (2.81 ٪)
شنبه 4 تیر 16:04
ربع سکه
5,500,000
0 تومان (0 ٪)
شنبه 4 تیر 16:04
سکه گرمی
3,100,000
0 تومان (0 ٪)
شنبه 4 تیر 16:04
مثقال
6,179,000
200 تومان (0.03 ٪)
شنبه 4 تیر 16:04
18 گرمی
1,426,400
40 تومان (0.03 ٪)
شنبه 4 تیر 16:04
21 گرمی
1,664,165
54 تومان (0.03 ٪)
شنبه 4 تیر 16:04
20 گرمی
1,584,285
52 تومان (0.03 ٪)
شنبه 4 تیر 16:04
عنوان قیمت زنده تغییر زمان
22 گرمی
1,743,410
57 تومان (0.03 ٪)
شنبه 4 تیر 16:04
24 گرمی
1,901,700
60 تومان (0.03 ٪)
شنبه 4 تیر 16:04
دلار
31,880
0 تومان (0 ٪)
شنبه 4 تیر 16:04
اونس
185
1 تومان (0.42 ٪)
شنبه 4 تیر 16:04
بورس
153,340
624 تومان (0.41 ٪)
چهارشنبه 1 تیر 16:04
نقره
22
2,195 تومان (99.02 ٪)
شنبه 4 تیر 16:04
بیت کوین
20,505
678 تومان (3.31 ٪)
چهارشنبه 1 تیر 16:04