عنوان قیمت زنده تغییر زمان
سکه
13,863,000
200 تومان (0.01 ٪)
شنبه 4 تیر 14:04
نیم سکه
8,300,000
24,000 تومان (2.81 ٪)
شنبه 4 تیر 14:04
ربع سکه
5,500,000
0 تومان (0 ٪)
شنبه 4 تیر 14:04
سکه گرمی
3,100,000
0 تومان (0 ٪)
شنبه 4 تیر 14:04
مثقال
6,163,000
100 تومان (0.02 ٪)
شنبه 4 تیر 14:04
18 گرمی
1,422,700
20 تومان (0.01 ٪)
شنبه 4 تیر 14:04
21 گرمی
1,659,856
27 تومان (0.02 ٪)
شنبه 4 تیر 14:04
20 گرمی
1,580,183
26 تومان (0.02 ٪)
شنبه 4 تیر 14:04
عنوان قیمت زنده تغییر زمان
22 گرمی
1,738,896
29 تومان (0.02 ٪)
شنبه 4 تیر 14:04
24 گرمی
1,896,800
30 تومان (0.02 ٪)
شنبه 4 تیر 14:04
دلار
31,880
0 تومان (0 ٪)
شنبه 4 تیر 14:04
اونس
185
1 تومان (0.42 ٪)
شنبه 4 تیر 14:04
بورس
153,340
624 تومان (0.41 ٪)
چهارشنبه 1 تیر 16:04
نقره
22
2,195 تومان (99.02 ٪)
شنبه 4 تیر 14:04
بیت کوین
20,505
678 تومان (3.31 ٪)
چهارشنبه 1 تیر 16:04