عنوان قیمت زنده تغییر زمان
سکه
12,420,000
40,000 تومان (0.32 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
نیم سکه
6,750,000
50,000 تومان (0.75 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
ربع سکه
3,815,000
35,000 تومان (0.93 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
سکه گرمی
2,250,000
5,000 تومان (0.22 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
مثقال
5,271,000
34,000 تومان (0.65 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
18 گرمی
1,217,100
7,100 تومان (0.59 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
21 گرمی
1,419,617
9,157 تومان (0.65 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
20 گرمی
1,351,476
8,718 تومان (0.65 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
عنوان قیمت زنده تغییر زمان
22 گرمی
1,487,217
9,594 تومان (0.65 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
24 گرمی
1,622,800
9,500 تومان (0.59 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
دلار
27,487
11 تومان (0.04 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
اونس
185
0 تومان (0.01 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
بورس
127,945
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
نقره
24
0 تومان (0.08 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
بیت کوین
42,036
135 تومان (0.32 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10