عنوان قیمت زنده تغییر زمان
سکه
12,410,000
30,000 تومان (0.24 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
نیم سکه
6,750,000
50,000 تومان (0.75 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
ربع سکه
3,815,000
35,000 تومان (0.93 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
سکه گرمی
2,250,000
5,000 تومان (0.22 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
مثقال
5,264,000
27,000 تومان (0.52 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
18 گرمی
1,215,300
5,300 تومان (0.44 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
21 گرمی
1,417,732
7,272 تومان (0.52 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
20 گرمی
1,349,681
6,923 تومان (0.52 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
عنوان قیمت زنده تغییر زمان
22 گرمی
1,485,242
7,618 تومان (0.52 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
24 گرمی
1,620,400
7,100 تومان (0.44 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
دلار
27,501
25 تومان (0.09 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
اونس
184
1 تومان (0.16 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
بورس
127,945
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
نقره
24
0 تومان (0.15 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
بیت کوین
42,057
156 تومان (0.37 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10