عنوان قیمت زنده تغییر زمان
سکه
12,425,000
45,000 تومان (0.36 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
نیم سکه
6,750,000
50,000 تومان (0.75 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
ربع سکه
3,815,000
35,000 تومان (0.93 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
سکه گرمی
2,250,000
5,000 تومان (0.22 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
مثقال
5,267,000
30,000 تومان (0.57 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
18 گرمی
1,216,000
6,000 تومان (0.5 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
21 گرمی
1,418,540
8,080 تومان (0.57 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
20 گرمی
1,350,450
7,692 تومان (0.57 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
عنوان قیمت زنده تغییر زمان
22 گرمی
1,486,089
8,465 تومان (0.57 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
24 گرمی
1,621,300
8,000 تومان (0.5 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
دلار
27,485
9 تومان (0.03 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
اونس
184
1 تومان (0.15 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
بورس
127,945
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
نقره
24
0 تومان (0.05 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10
بیت کوین
42,080
179 تومان (0.43 ٪)
پنجشنبه 30 دی 16:10