عنوان قیمت زنده تغییر زمان
سکه
12,425,000
45,000 تومان (0.36 ٪)
پنجشنبه 30 دی 17:10
نیم سکه
6,750,000
50,000 تومان (0.75 ٪)
پنجشنبه 30 دی 17:10
ربع سکه
3,815,000
35,000 تومان (0.93 ٪)
پنجشنبه 30 دی 17:10
سکه گرمی
2,250,000
5,000 تومان (0.22 ٪)
پنجشنبه 30 دی 17:10
مثقال
5,275,000
38,000 تومان (0.73 ٪)
پنجشنبه 30 دی 17:10
18 گرمی
1,218,000
8,000 تومان (0.66 ٪)
پنجشنبه 30 دی 17:10
21 گرمی
1,420,695
10,235 تومان (0.73 ٪)
پنجشنبه 30 دی 17:10
20 گرمی
1,352,501
9,744 تومان (0.73 ٪)
پنجشنبه 30 دی 17:10
عنوان قیمت زنده تغییر زمان
22 گرمی
1,488,346
10,722 تومان (0.73 ٪)
پنجشنبه 30 دی 17:10
24 گرمی
1,624,000
10,700 تومان (0.66 ٪)
پنجشنبه 30 دی 17:10
دلار
27,525
49 تومان (0.18 ٪)
پنجشنبه 30 دی 17:10
اونس
185
1 تومان (0.14 ٪)
پنجشنبه 30 دی 17:10
بورس
127,945
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 30 دی 17:10
نقره
24
0 تومان (0.53 ٪)
پنجشنبه 30 دی 17:10
بیت کوین
42,027
126 تومان (0.3 ٪)
پنجشنبه 30 دی 17:10