عنوان قیمت زنده تغییر زمان
سکه
11,332,000
13,000 تومان (0.11 ٪)
پنجشنبه 14 مرداد 15:05
نیم سکه
5,770,000
20,000 تومان (0.35 ٪)
پنجشنبه 14 مرداد 15:05
ربع سکه
3,662,000
12,000 تومان (0.33 ٪)
پنجشنبه 14 مرداد 15:05
سکه گرمی
2,253,500
3,500 تومان (0.16 ٪)
پنجشنبه 14 مرداد 15:05
مثقال
4,758,000
1,000 تومان (0.02 ٪)
پنجشنبه 14 مرداد 15:05
18 گرمی
1,098,200
700 تومان (0.06 ٪)
پنجشنبه 14 مرداد 15:05
21 گرمی
1,281,453
270 تومان (0.02 ٪)
پنجشنبه 14 مرداد 15:05
20 گرمی
1,219,944
257 تومان (0.02 ٪)
پنجشنبه 14 مرداد 15:05
عنوان قیمت زنده تغییر زمان
22 گرمی
1,342,474
283 تومان (0.02 ٪)
پنجشنبه 14 مرداد 15:05
24 گرمی
1,464,300
900 تومان (0.06 ٪)
پنجشنبه 14 مرداد 15:05
دلار
25,604
15 تومان (0.06 ٪)
پنجشنبه 14 مرداد 15:05
اونس
182
1 تومان (0.11 ٪)
پنجشنبه 14 مرداد 15:05
بورس
140,606
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 14 مرداد 15:05
نقره
25
0 تومان (0.24 ٪)
پنجشنبه 14 مرداد 15:05
بیت کوین
38,153
1,546 تومان (4.05 ٪)
پنجشنبه 14 مرداد 15:05