عنوان قیمت زنده تغییر زمان
سکه
13,526,000
0 تومان (0 ٪)
شنبه 7 خرداد 22:03
نیم سکه
8,120,000
4,000 تومان (0.49 ٪)
شنبه 7 خرداد 22:03
ربع سکه
5,120,000
5,000 تومان (0.98 ٪)
شنبه 7 خرداد 22:03
سکه گرمی
2,920,000
0 تومان (0 ٪)
شنبه 7 خرداد 22:03
مثقال
6,013,000
0 تومان (0 ٪)
شنبه 7 خرداد 22:03
18 گرمی
1,388,100
0 تومان (0 ٪)
شنبه 7 خرداد 22:03
21 گرمی
1,619,457
0 تومان (0 ٪)
شنبه 7 خرداد 22:03
20 گرمی
1,541,723
0 تومان (0 ٪)
شنبه 7 خرداد 22:03
عنوان قیمت زنده تغییر زمان
22 گرمی
1,696,573
0 تومان (0 ٪)
شنبه 7 خرداد 22:03
24 گرمی
1,850,600
0 تومان (0 ٪)
شنبه 7 خرداد 22:03
دلار
30,550
0 تومان (0 ٪)
شنبه 7 خرداد 22:03
اونس
186
0 تومان (0 ٪)
شنبه 7 خرداد 22:03
بورس
156,449
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 5 خرداد 10:03
نقره
22
0 تومان (0 ٪)
شنبه 7 خرداد 22:03
بیت کوین
29,683
71 تومان (0.24 ٪)
پنجشنبه 5 خرداد 10:03