عنوان قیمت زنده تغییر زمان
سکه
11,877,000
4,000 تومان (0.03 ٪)
چهارشنبه 5 آبان 23:08
نیم سکه
6,100,000
30,000 تومان (0.49 ٪)
چهارشنبه 5 آبان 23:08
ربع سکه
3,580,000
30,000 تومان (0.85 ٪)
چهارشنبه 5 آبان 23:08
سکه گرمی
2,250,000
5,000 تومان (0.22 ٪)
چهارشنبه 5 آبان 23:08
مثقال
5,074,000
30,000 تومان (0.59 ٪)
چهارشنبه 5 آبان 23:08
18 گرمی
1,171,400
8,100 تومان (0.7 ٪)
چهارشنبه 5 آبان 23:08
21 گرمی
1,366,560
8,080 تومان (0.59 ٪)
چهارشنبه 5 آبان 23:08
20 گرمی
1,300,965
7,692 تومان (0.59 ٪)
چهارشنبه 5 آبان 23:08
عنوان قیمت زنده تغییر زمان
22 گرمی
1,431,633
8,465 تومان (0.59 ٪)
چهارشنبه 5 آبان 23:08
24 گرمی
1,561,900
10,800 تومان (0.7 ٪)
چهارشنبه 5 آبان 23:08
دلار
27,678
101 تومان (0.37 ٪)
چهارشنبه 5 آبان 23:08
اونس
180
1 تومان (0.11 ٪)
چهارشنبه 5 آبان 23:08
بورس
139,393
948 تومان (0.68 ٪)
چهارشنبه 5 آبان 23:08
نقره
24
0 تومان (0.39 ٪)
چهارشنبه 5 آبان 23:08
بیت کوین
58,569
3,718 تومان (6.35 ٪)
چهارشنبه 5 آبان 23:08