عنوان قیمت زنده تغییر زمان
سکه
13,127,000
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 04:09
نیم سکه
6,950,000
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 04:09
ربع سکه
3,920,000
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 04:09
سکه گرمی
2,380,000
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 04:09
مثقال
5,669,000
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 04:09
18 گرمی
1,309,500
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 04:09
21 گرمی
1,526,809
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 04:09
20 گرمی
1,453,522
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 04:09
عنوان قیمت زنده تغییر زمان
22 گرمی
1,599,513
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 04:09
24 گرمی
1,745,900
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 04:09
دلار
27,777
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 04:09
اونس
179
1 تومان (0.13 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 04:09
بورس
134,939
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 04:09
نقره
22
0 تومان (0.29 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 04:09
بیت کوین
50,599
107 تومان (0.21 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 04:09