عنوان قیمت زنده تغییر زمان
سکه
12,058,000
126,000 تومان (1.06 ٪)
جمعه 2 مهر 18:07
نیم سکه
5,950,000
100,000 تومان (1.71 ٪)
جمعه 2 مهر 18:07
ربع سکه
3,500,000
30,000 تومان (0.86 ٪)
جمعه 2 مهر 18:07
سکه گرمی
2,207,000
7,000 تومان (0.32 ٪)
جمعه 2 مهر 18:07
مثقال
5,010,000
60,000 تومان (1.21 ٪)
جمعه 2 مهر 18:07
18 گرمی
1,156,200
13,600 تومان (1.19 ٪)
جمعه 2 مهر 18:07
21 گرمی
1,349,323
16,160 تومان (1.21 ٪)
جمعه 2 مهر 18:07
20 گرمی
1,284,556
15,384 تومان (1.21 ٪)
جمعه 2 مهر 18:07
عنوان قیمت زنده تغییر زمان
22 گرمی
1,413,576
16,929 تومان (1.21 ٪)
جمعه 2 مهر 18:07
24 گرمی
1,541,600
18,200 تومان (1.19 ٪)
جمعه 2 مهر 18:07
دلار
27,681
278 تومان (1.01 ٪)
جمعه 2 مهر 18:07
اونس
176
3 تومان (1.22 ٪)
جمعه 2 مهر 18:07
بورس
138,647
477 تومان (0.34 ٪)
جمعه 2 مهر 18:07
نقره
22
0 تومان (0.55 ٪)
جمعه 2 مهر 18:07
بیت کوین
42,459
437 تومان (1.04 ٪)
جمعه 2 مهر 18:07