عنوان قیمت زنده تغییر زمان
سکه
13,127,000
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 03:09
نیم سکه
6,950,000
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 03:09
ربع سکه
3,920,000
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 03:09
سکه گرمی
2,380,000
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 03:09
مثقال
5,669,000
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 03:09
18 گرمی
1,309,500
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 03:09
21 گرمی
1,526,809
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 03:09
20 گرمی
1,453,522
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 03:09
عنوان قیمت زنده تغییر زمان
22 گرمی
1,599,513
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 03:09
24 گرمی
1,745,900
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 03:09
دلار
27,777
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 03:09
اونس
179
1 تومان (0.12 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 03:09
بورس
134,939
0 تومان (0 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 03:09
نقره
22
0 تومان (0.12 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 03:09
بیت کوین
50,756
264 تومان (0.52 ٪)
پنجشنبه 18 آذر 03:09