انگشتر

طرح ترک
ویژگی های محصول
  • طلا 20عیار: 9.34 گرم قیمت هر گرم 1,148,152 تومان
جزئیات محصول
  • رنگ زرد
12,518,757 تومان

طلا و جواهر درودی یزد

نام فروشنده : طلا و جواهر درودی
شماره تلفن : 09131563042
النگو شکوفه
النگو شکوفه
6,331,260 تومان
طلا و جواهر درودی
النگو شکوفه
النگو شکوفه
6,331,260 تومان
طلا و جواهر درودی
النگو دامله
النگو دامله
5,698,134 تومان
طلا و جواهر درودی
نیم‌ست بی نهایت
نیم‌ست بی نهایت
10,805,350 تومان
طلا و جواهر درودی
نیم ست نرمال
نیم ست نرمال
13,506,687 تومان
طلا و جواهر درودی
نیم ست بی نهایت
نیم ست بی نهایت
16,208,025 تومان
طلا و جواهر درودی
نیم ست نرمال
نیم ست نرمال
16,208,025 تومان
طلا و جواهر درودی
دامله
دامله
6,331,260 تومان
طلا و جواهر درودی
دامله
دامله
5,698,134 تومان
طلا و جواهر درودی
النگو دامله
النگو دامله
7,428,678 تومان
طلا و جواهر درودی
النگو دامله
النگو دامله
6,632,749 تومان
طلا و جواهر درودی
النگو دامله
النگو دامله
6,340,908 تومان
طلا و جواهر درودی
نیم ست پیچ
نیم ست پیچ
7,968,946 تومان
طلا و جواهر درودی
انگشتر
انگشتر
12,518,757 تومان
طلا و جواهر درودی
سرویس
سرویس
31,065,381 تومان
طلا و جواهر درودی
سرویس
سرویس
44,784,316 تومان
طلا و جواهر درودی