سرویس سفید جواهر

ویژگی های محصول
جزئیات محصول
  • رنگ سفید
  • نگین برلیان (جواهر) برلیان تمام تراش
  • عیار طلا 18 (۷۵۰}
  • ارسال محصول (طلا جواهر) ارسال رایگان به سراسر کشور
  • زمان ارسال طلا و جواهر آماده ارسال
0 تومان
نام فروشنده : گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
شماره تلفن : 36220386
آدرس : خ قیام بازار خان جنب مسجد بیاق خان (مشاهده موقعیت بر روی نقشه)
انگشتر نگین برلیان
انگشتر نگین برلیان
20,096,406 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان کد 5084
انگشتر نگین برلیان کد 5084
16,580,919 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان کد5146
انگشتر نگین برلیان کد5146
23,113,635 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان کد 5153
انگشتر نگین برلیان کد 5153
16,082,661 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین یاقوت سبزکد5445
انگشتر نگین یاقوت سبزکد5445
35,182,551 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین یاقوت سبز کد5443
انگشتر نگین یاقوت سبز کد5443
54,808,380 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین یاقوت کبودکد5452
انگشتر نگین یاقوت کبودکد5452
12,041,235 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین یاقوت سبزکد5445
انگشتر نگین یاقوت سبزکد5445
40,192,812 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان کد5160
انگشتر نگین برلیان کد5160
15,584,403 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر با نگین برلیان کد5085
انگشتر با نگین برلیان کد5085
16,082,661 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر مجلسی
انگشتر مجلسی
13,801,653 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین یاقوت سبز
انگشتر نگین یاقوت سبز
8,090,857 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر اتمی
انگشتر اتمی
8,090,857 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین یاقوت
انگشتر نگین یاقوت
8,090,857 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین یاقوت سبز
انگشتر نگین یاقوت سبز
9,709,028 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
سرویس سفید جواهر
سرویس سفید جواهر
0 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر جدید
انگشتر جدید
10,855,233 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
گردنبند اسپورت تک
گردنبند اسپورت تک
25,890,741 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
النگو  مفتولی سنتی
النگو مفتولی سنتی
131,066,480 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
دستبند و انگشتر ست
دستبند و انگشتر ست
23,031,972 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
دستبند فانتیزی
دستبند فانتیزی
52,590,567 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
ساعت کامل طلا
ساعت کامل طلا
49,084,529 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
دستبند النگویی
دستبند النگویی
23,270,517 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
دست بند اپل
دست بند اپل
14,401,725 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
نرمال جدید
نرمال جدید
8,427,976 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
دست بند خاص
دست بند خاص
14,563,542 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
النگو لاشار
النگو لاشار
13,592,639 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
النگو تک پوش
النگو تک پوش
30,205,864 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
گردنبند تیفونی جدید
گردنبند تیفونی جدید
123,048,441 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
گردنبند تیفونی
گردنبند تیفونی
69,109,399 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
گردنبند تیفونی
گردنبند تیفونی
30,340,712 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
گردنی ریتون
گردنی ریتون
10,113,571 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
دستبند کارتیر
دستبند کارتیر
25,283,927 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
النگو سری جدید
النگو سری جدید
33,711,902 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
دستبند انگشتر ست
دستبند انگشتر ست
23,598,331 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
سرویس نگین اتمی
سرویس نگین اتمی
42,139,877 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
مدال آویز (پنتر)
مدال آویز (پنتر)
6,742,381 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
تیفانی
تیفانی
10,113,571 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
النگوطرح شکوفه
النگوطرح شکوفه
7,416,619 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
رولکس
رولکس
25,283,927 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)