انگشتر نگین برلیان کد1135

ویژگی های محصول
جزئیات محصول
  • جنسیت انگشتر زنانه
  • عیار طلا 18 (۷۵۰)
  • ارسال محصول (طلا جواهر) ارسال رایگان به سراسر کشور
  • زمان ارسال طلا و جواهر آماده ارسال
وزن:4/44 برلیان:./04
3,611,010 تومان
نام فروشنده : گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
شماره تلفن : 36220386
آدرس : خ قیام بازار خان جنب مسجد بیاق خان (مشاهده موقعیت بر روی نقشه)
نیم ست
نیم ست
0 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
نیم ست
نیم ست
0 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
نیم ست
نیم ست
0 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
نیم ست
نیم ست
0 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
سرویس ال برناردو
سرویس ال برناردو
0 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
دستبند
دستبند
0 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان کد1135
انگشتر نگین برلیان کد1135
3,611,010 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان کد324
انگشتر نگین برلیان کد324
14,721,810 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان کد1188
انگشتر نگین برلیان کد1188
4,610,982 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان کد 617
انگشتر نگین برلیان کد 617
11,347,782 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان کد1131
انگشتر نگین برلیان کد1131
11,347,782 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان کد1208
انگشتر نگین برلیان کد1208
11,812,345 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان 1202
انگشتر نگین برلیان 1202
7,829,542 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان
انگشتر نگین برلیان
29,165,850 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
گوشواره فانتزی
گوشواره فانتزی
0 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر عقیق یمنی کد386
انگشتر عقیق یمنی کد386
11,583,009 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر عقیق کد373
انگشتر عقیق کد373
10,694,145 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر عقیق کد367
انگشتر عقیق کد367
16,221,768 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر عقیق کد320
انگشتر عقیق کد320
21,360,513 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر عقیق کد371
انگشتر عقیق کد371
8,555,316 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر عقیق کد372
انگشتر عقیق کد372
12,888,528 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر عقیق کد319
انگشتر عقیق کد319
6,138,717 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر عقیق کد380
انگشتر عقیق کد380
7,916,445 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر عقیق یمنی کد387
انگشتر عقیق یمنی کد387
10,888,584 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین فیروزه کد 328
انگشتر نگین فیروزه کد 328
16,916,193 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر چهار چنگی طرح عقیق کد 527
انگشتر چهار چنگی طرح عقیق کد 527
6,555,372 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر فیروزه کد321
انگشتر فیروزه کد321
9,166,410 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر  شرف الشمس کد324
انگشتر شرف الشمس کد324
6,860,919 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر فیروزه کد 309
انگشتر فیروزه کد 309
14,721,810 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر فیروزه کد 312
انگشتر فیروزه کد 312
12,388,542 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر 750 کد 327
انگشتر 750 کد 327
7,694,229 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان
انگشتر نگین برلیان
20,166,102 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان کد 5084
انگشتر نگین برلیان کد 5084
16,638,423 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان کد5146
انگشتر نگین برلیان کد5146
23,193,795 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان کد 5153
انگشتر نگین برلیان کد 5153
16,138,437 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین یاقوت سبزکد5445
انگشتر نگین یاقوت سبزکد5445
35,304,567 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین یاقوت سبز کد5443
انگشتر نگین یاقوت سبز کد5443
54,998,460 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین یاقوت کبودکد5452
انگشتر نگین یاقوت کبودکد5452
12,082,995 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین یاقوت سبزکد5445
انگشتر نگین یاقوت سبزکد5445
40,332,204 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان کد5160
انگشتر نگین برلیان کد5160
15,638,451 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر با نگین برلیان کد5085
انگشتر با نگین برلیان کد5085
16,138,437 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر مجلسی
انگشتر مجلسی
15,631,607 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین یاقوت سبز
انگشتر نگین یاقوت سبز
9,163,620 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر اتمی
انگشتر اتمی
9,163,620 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین یاقوت
انگشتر نگین یاقوت
9,163,620 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین یاقوت سبز
انگشتر نگین یاقوت سبز
10,996,343 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
سرویس سفید جواهر
سرویس سفید جواهر
0 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر جدید
انگشتر جدید
12,294,523 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
گردنبند اسپورت تک
گردنبند اسپورت تک
29,323,582 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
النگو  مفتولی سنتی
النگو مفتولی سنتی
148,444,521 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)