دستبند

ویژگی های محصول
جزئیات محصول
  • جنسیت دستبند زنانه
  • عیار طلا 18 (۷۵۰)
  • ارسال محصول (طلا جواهر) ارسال رایگان به سراسر کشور
  • زمان ارسال طلا و جواهر آماده ارسال
  • شرایط سنگ و نگین فاقد نگین و سنگ میباشد
دستبند جذاب با آبکاری فوق العاده
0 تومان
نام فروشنده : گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
شماره تلفن : 36220386
آدرس : خ قیام بازار خان جنب مسجد بیاق خان (مشاهده موقعیت بر روی نقشه)
نیم ست
نیم ست
0 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
نیم ست
نیم ست
0 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
نیم ست
نیم ست
0 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
نیم ست
نیم ست
0 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
دستبند
دستبند
0 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان کد1135
انگشتر نگین برلیان کد1135
4,149,600 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان کد324
انگشتر نگین برلیان کد324
16,917,600 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان کد1188
انگشتر نگین برلیان کد1188
5,298,720 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان کد 617
انگشتر نگین برلیان کد 617
12,202,876 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان کد1131
انگشتر نگین برلیان کد1131
12,202,876 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان کد1208
انگشتر نگین برلیان کد1208
12,702,445 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان 1202
انگشتر نگین برلیان 1202
8,419,525 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان
انگشتر نگین برلیان
33,516,000 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
گوشواره فانتزی
گوشواره فانتزی
0 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر عقیق یمنی کد386
انگشتر عقیق یمنی کد386
13,310,640 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر عقیق کد373
انگشتر عقیق کد373
12,289,200 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر عقیق کد367
انگشتر عقیق کد367
18,641,280 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر عقیق کد320
انگشتر عقیق کد320
24,546,480 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر عقیق کد371
انگشتر عقیق کد371
9,831,360 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر عقیق کد372
انگشتر عقیق کد372
14,810,880 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر عقیق کد319
انگشتر عقیق کد319
7,054,320 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر عقیق کد380
انگشتر عقیق کد380
9,097,200 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر عقیق یمنی کد387
انگشتر عقیق یمنی کد387
12,512,640 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین فیروزه کد 328
انگشتر نگین فیروزه کد 328
19,439,280 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر چهار چنگی طرح عقیق کد 527
انگشتر چهار چنگی طرح عقیق کد 527
7,533,120 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر فیروزه کد321
انگشتر فیروزه کد321
10,533,600 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر  شرف الشمس کد324
انگشتر شرف الشمس کد324
7,884,240 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر فیروزه کد 309
انگشتر فیروزه کد 309
16,917,600 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر فیروزه کد 312
انگشتر فیروزه کد 312
14,236,320 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر 750 کد 327
انگشتر 750 کد 327
8,841,840 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان
انگشتر نگین برلیان
23,173,920 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان کد 5084
انگشتر نگین برلیان کد 5084
19,120,080 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان کد5146
انگشتر نگین برلیان کد5146
26,653,200 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان کد 5153
انگشتر نگین برلیان کد 5153
18,545,520 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین یاقوت سبزکد5445
انگشتر نگین یاقوت سبزکد5445
40,570,320 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین یاقوت سبز کد5443
انگشتر نگین یاقوت سبز کد5443
63,201,600 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین یاقوت کبودکد5452
انگشتر نگین یاقوت کبودکد5452
13,885,200 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین یاقوت سبزکد5445
انگشتر نگین یاقوت سبزکد5445
46,347,840 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین برلیان کد5160
انگشتر نگین برلیان کد5160
17,970,960 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر با نگین برلیان کد5085
انگشتر با نگین برلیان کد5085
18,545,520 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر مجلسی
انگشتر مجلسی
14,874,610 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین یاقوت سبز
انگشتر نگین یاقوت سبز
8,719,850 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر اتمی
انگشتر اتمی
8,719,850 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین یاقوت
انگشتر نگین یاقوت
8,719,850 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر نگین یاقوت سبز
انگشتر نگین یاقوت سبز
10,463,820 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
سرویس سفید جواهر
سرویس سفید جواهر
0 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
انگشتر جدید
انگشتر جدید
11,699,132 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
گردنبند اسپورت تک
گردنبند اسپورت تک
27,903,519 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
النگو  مفتولی سنتی
النگو مفتولی سنتی
141,255,748 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)
دستبند و انگشتر ست
دستبند و انگشتر ست
24,822,505 تومان
گالری رحیمی(مهدی رحیمی)