شمش0/600

ویژگی های محصول
  • شمش شمش 995: 0.6 گرم قیمت هر گرم شمش در این لحظه 1,850,600 تومان
1,230,360 تومان
نام فروشنده : آنی گلــــد یـــزد
شماره تلفن : 09135211194
آدرس : بازار خان جهت ارتباط وثبت سفارش از راهای ارتباطی زیر اقدام نمایید (مشاهده موقعیت بر روی نقشه)
ارسال رایگان در سطح شهر یزد
ارسال رایگان در سطح شهر یزد
0 تومان
آنی گلــــد یـــزد
شمش0/200
شمش0/200
490,120 تومان
آنی گلــــد یـــزد
شمش0/300
شمش0/300
675,180 تومان
آنی گلــــد یـــزد
شمش0/400
شمش0/400
860,240 تومان
آنی گلــــد یـــزد
شمش 0/500
شمش 0/500
1,045,300 تومان
آنی گلــــد یـــزد
شمش0/600
شمش0/600
1,230,360 تومان
آنی گلــــد یـــزد
شمش 0/700
شمش 0/700
1,425,420 تومان
آنی گلــــد یـــزد
شمش 0/800
شمش 0/800
1,610,480 تومان
آنی گلــــد یـــزد
شمش 0/900
شمش 0/900
1,805,540 تومان
آنی گلــــد یـــزد
شمش 1 گرمی
شمش 1 گرمی
2,000,600 تومان
آنی گلــــد یـــزد
شمش 2 گرمی
شمش 2 گرمی
3,901,200 تومان
آنی گلــــد یـــزد
شمش 5 گرمی
شمش 5 گرمی
9,603,000 تومان
آنی گلــــد یـــزد
پارسیان 0/100 سوتی سفارش09135211194
پارسیان 0/100 سوتی سفارش09135211194
198,810 تومان
آنی گلــــد یـــزد
پارسیان0/200 سوتی سفارش 09135179809
پارسیان0/200 سوتی سفارش 09135179809
367,620 تومان
آنی گلــــد یـــزد
پارسیان 0/300 سوتی 09135179809
پارسیان 0/300 سوتی 09135179809
506,430 تومان
آنی گلــــد یـــزد
پارسیان 0/400 سوتی سفارش 09135179809
پارسیان 0/400 سوتی سفارش 09135179809
655,240 تومان
آنی گلــــد یـــزد
پارسیان 0/500
پارسیان 0/500
794,050 تومان
آنی گلــــد یـــزد
پارسیان 0/600
پارسیان 0/600
932,860 تومان
آنی گلــــد یـــزد
پارسیان 0/700
پارسیان 0/700
1,081,670 تومان
آنی گلــــد یـــزد
پارسیان 0/800 سوتی
پارسیان 0/800 سوتی
1,240,480 تومان
آنی گلــــد یـــزد
پارسیان  0/900سوتی
پارسیان 0/900سوتی
1,359,290 تومان
آنی گلــــد یـــزد
1 گرم
1 گرم
1,508,100 تومان
آنی گلــــد یـــزد
1/5 گرمی
1/5 گرمی
2,232,150 تومان
آنی گلــــد یـــزد
پارسیان 2 گرمی
پارسیان 2 گرمی
2,876,200 تومان
آنی گلــــد یـــزد
شمش 10 گرمی
شمش 10 گرمی
18,856,000 تومان
آنی گلــــد یـــزد
شمش 9 گرمی
شمش 9 گرمی
16,955,400 تومان
آنی گلــــد یـــزد
شمش 8 گرمی
شمش 8 گرمی
15,104,800 تومان
آنی گلــــد یـــزد
شمش 7 گرمی
شمش 7 گرمی
13,204,200 تومان
آنی گلــــد یـــزد
شمش 6 گرمی
شمش 6 گرمی
11,353,600 تومان
آنی گلــــد یـــزد
شمش 5 گرمی
شمش 5 گرمی
9,503,000 تومان
آنی گلــــد یـــزد
شمش 2/5 گرم
شمش 2/5 گرم
4,826,500 تومان
آنی گلــــد یـــزد
شمش 2 گرمی
شمش 2 گرمی
3,901,200 تومان
آنی گلــــد یـــزد
پارسیان  1/5
پارسیان 1/5
2,212,150 تومان
آنی گلــــد یـــزد
پارسیان 1/25
پارسیان 1/25
1,860,125 تومان
آنی گلــــد یـــزد
پارسیان 1 گرم
پارسیان 1 گرم
1,508,100 تومان
آنی گلــــد یـــزد
پارسیان  0/900
پارسیان 0/900
1,349,290 تومان
آنی گلــــد یـــزد
پارسیان 0/800
پارسیان 0/800
1,230,480 تومان
آنی گلــــد یـــزد
پارسیان 0/700
پارسیان 0/700
1,071,670 تومان
آنی گلــــد یـــزد
پارسیان 0/500
پارسیان 0/500
794,050 تومان
آنی گلــــد یـــزد
پارسیان 0/400
پارسیان 0/400
635,240 تومان
آنی گلــــد یـــزد
پارسیان 0/300
پارسیان 0/300
496,430 تومان
آنی گلــــد یـــزد
پارسیان 0/200
پارسیان 0/200
357,620 تومان
آنی گلــــد یـــزد
پارسیان0/100
پارسیان0/100
188,810 تومان
آنی گلــــد یـــزد
شمش  1/5
شمش 1/5
2,925,900 تومان
آنی گلــــد یـــزد
شمش 100
شمش 100
285,060 تومان
آنی گلــــد یـــزد
شمش 1 گرم
شمش 1 گرم
2,000,600 تومان
آنی گلــــد یـــزد
شمش 0/900 سوت
شمش 0/900 سوت
1,815,540 تومان
آنی گلــــد یـــزد
شمش 0/800 سوت
شمش 0/800 سوت
1,630,480 تومان
آنی گلــــد یـــزد
شمش700/ 0سوت
شمش700/ 0سوت
1,445,420 تومان
آنی گلــــد یـــزد
شمش 0/300 سوت
شمش 0/300 سوت
675,180 تومان
آنی گلــــد یـــزد