یزد, یزد
خیابان خرمشهر

09138502500
مدیریت
علی اصغر فلاح