یزد, یزد
خیابان خرمشهر

09132539730
مدیریت
محمد حسن انتظاری