یزد, یزد
خیابان قیام بازارخان روبروی بانک صادرات

09131515577
مدیریت
زینل دره زرشکی