یزد, یزد
بازار خان

09132745800
مدیریت
حسین آقایی میبدی