یزد, یزد
بازار شاهزاده فاضل

09131590271
مدیریت
محمد دهقان اشکذری