اطلاعات فروشگاه

یزد, یزد
میدان شهید بهشتی پاساژ کویتیها بازار اول طبقه همکف

36260321 09131547491
مدیریت
مجید فرهمندنیا