یزد, یزد
خیابان قیام بازار زرگرها سرای خان کهنه

09131533969
مدیریت
علی اصغر برگ ریزان