یزد, یزد
آزادشهر بلوار شهید محمدکاطم واعظ

09133573783
مدیریت
محمدمهدی فلاح تفتی