یزد, یزد
خیابان شهید رجایی پلاک 209

09132596287
مدیریت
قنبر نقدی