یزد, یزد
مجتمع تجاری ستاره

09131515716
مدیریت
سیدعلی پرهیزکار