یزد, یزد
بلوار 17 شهریور روبروی کوچه ژاندارمری

09132577617
مدیریت
محمدعلی مستانی یزد