یزد, یزد
بازار شاهزاده فاضل بازار افشار
(مشاهده موقعیت بر روی نقشه)
09131527690
مدیریت
محمد رضیهء

گالری طلاجواهر همایون