یزد, یزد
بلوار شهید قندی ساختمان آریا

09131518756
مدیریت
مهدی مجنون