یزد, یزد
خیابان امام بازار شاهزاده فاضل

09132595236
مدیریت
محمدرضا رحیمی میمونه