یزد, یزد
خیابان قیام بازار پنجه علی

09133589650
مدیریت
عباس عقدایی