یزد, یزد
مجتمع تجاری ستاره

09138609082
مدیریت
مصطفی بنی اسدی کوهشاهی