اطلاعات فروشگاه

خراسان رضوئ, مشهد
🕋آدرس:مشهد،امام‌خمینی۲۸،برج‌‌تجاری‌مرمرورودی۲،طبقه۲،سالن‌خورشید،پلاک۸

09151008740 09181008740
مدیریت
شهبازی

فروش آبشده،انواع سکه ،نیم یکه،ربع سکه و....